1150M LT

Technická špecifikácia
Špecifikácie 1150M LT
Výkon motora 134 hp - 100 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613Z * A005 Tier 4 Interim
Objem radlice 2,87 m3
Dĺžka pásov na zemi 2590 mm
Prevádzková hmotnosť 13,809 kg

Prospekty
Prospekt 1150M LT