1650M XLT

Technická špecifikácia
Špecifikácie 1650M XLT
Výkon motora 162 hp - 121 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613Z * A008 Tier 4 Interim
Objem radlice 5,58 m3 (Buldozér Semi-U) / 3,15 m3 (PAT)
Dĺžka pásov na zemi 3050 mm
Prevádzková hmotnosť 17,899 kg PAT / 18,806 kg Semi-U

Prospekty
Prospekt 1650M XLT