1650M LGP

Technická špecifikácia
Špecifikácie 1650M LGP
Výkon motora 162 hp - 121 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613Z * A008 Tier 4 Interim
Objem radlice 3,15 m3 (PAT / Skladací PAT)
Dĺžka pásov na zemi 3050 mm
Prevádzková hmotnosť 18,307 kg PAT

Prospekty
Prospekt 1650M LGP