2050M LT

Technická špecifikácia
Špecifikácie 2050M LT
Výkon motora 226 hp - 166 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613W*A004 Tier 4 Interim
Objem radlice 3,54 m3 (Priamo)/5,58 m3 (Semi-U)/4,82 m3 (PAT)
Dĺžka pásov na zemi 2645 mm
Prevádzková hmotnosť 20.213 kg PAT/20.206 kg Priamo/20.485 kg Semi-U

Prospekty
Prospekt 2050M LT