2050M XLT

Technická špecifikácia
Špecifikácie 2050M XLT
Výkon motora 226 hp - 166 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613W*A004 Tier 4 Interim
Objem radlice 3,54 m3 (Priamo)/5,58 m3 (Semi-U) / 4,82 m3 (PAT)
Dĺžka pásov na zemi 3277 mm
Prevádzková hmotnosť 20,599 kg PAT/20,592 kg Rovný /20,871 kg Semi-U

Prospekty
Prospekt 2050M XLT