2050M WT

Technická špecifikácia
Špecifikácie 2050M WT
Výkon motora 226 hp - 166 kW
Typ motora CASE Family 4 F4HFE613W*A004 Tier 4 Interim
Objem radlice 3,70 m3 (Priamo)/5,43 m3 (PAT)/5,43 m3 (Skladacia)
Dĺžka pásov na zemi 3277 mm
Prevádzková hmotnosť 21,269 kg PAT/21,971 kg Skladacia/21,431 kg Rovná

Prospekty
Prospekt 2050M WT