821F

Technická špecifikácia
Špecifikácie 821F
Max. zaťaženie štandartnej lyžice 6,4 t
Štandardný objem lopaty 3,4 m³
Produktivita 320 t/h
Maximálny výkon 230 hp
Maximálna hmotnosť 18,3 t

Prospekty
Prospekt 821F