921F

Technická špecifikácia
Špecifikácie 921F
Max. zaťaženie štandartnej lyžice 7,1 t
Štandardný objem lopaty 4,0 m³
Produktivita 375 t/h
Maximálny výkon 255 hp
Maximálna hmotnosť 20,0 t

Prospekty
Prospekt 921F