1021F

Technická špecifikácia
Špecifikácie 1021F
Max. zaťaženie štandartnej lyžice 8,1 t
Štandardný objem lopaty 4,4 m³
Produktivita 410 t/h
Maximálny výkon 320 hp
Maximálna hmotnosť 24,6 t

Prospekty
Prospekt 1021F