1121F

Technická špecifikácia
Špecifikácie 1121F
Max. zaťaženie štandartnej lyžice 9,1 t
Štandardný objem lopaty 5,0 m³
Produktivita 460 t/h
Maximálny výkon 347 hp
Maximálna hmotnosť 27,3 t

Prospekty
Prospekt 1121F