CX55B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX55B
Maximálna hmotnosť 5300 kg
Typ motora Yanmar 4YNV88A
Maximálny dosah 1960 mm
Maximálna hĺbka výkopu 3900 mm

Prospekty
Prospekt CX 55 B