CX15B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX15B
Maximálna hmotnosť 1580 kg
Typ motora MITS. L3E-W231KBS
Maximálny dosah 990 mm
Maximálna hĺbka výkopu 2400 mm

Prospekty
Prospekt CX 15 B