CX18B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX18B
Maximálna hmotnosť 1780 kg
Typ motora MITS. L3E-W231KBS
Maximálny dosah 990/1320 mm
Maximálna hĺbka výkopu 2400 mm

Prospekty
Prospekt CX 18 B