CX180B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX180B
Maximálna hmotnosť 17900 kg
Typ motora Isuzu AI4JJ1X
Čistý výkon 89,2 kW / 120 hp
Maximálny dosah 9,38 m
Maximálna hĺbka výkopu 6,47 m

Prospekty
Prospekt CX 160 B