CX210C

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX210C
Maximálna hmotnosť 21200 kg
Typ motora Isuzu AM-4HK1X
Čistý výkon 119,3 kW / 160 hp
Maximálny dosah 9,90 m
Maximálna hĺbka výkopu 6,65 m

Prospekty
Prospekt CX 210 C