CX230B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX230B
Maximálna hmotnosť 22700 kg
Typ motora Isuzu AI-4HK1X
Čistý výkon 117 kW / 157 hp
Maximálny dosah 9,90 m
Maximálna hĺbka výkopu 6,59 m

Prospekty
Prospekt CX 230 B