CX250C

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX250C
Maximálna hmotnosť 24700 kg
Typ motora Isuzu AL-4HK1X
Čistý výkon 132 kW / 177 hp
Maximálny dosah 10,79 m
Maximálna hĺbka výkopu 7,42 m

Prospekty
Prospekt CX 250 C