CX350C

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX350C
Maximálna hmotnosť 34600 kg
Typ motora Isuzu AL6HK1X
Čistý výkon 198 kW / 266 hp
Maximálny dosah 11,90 m
Maximálna hĺbka výkopu 8,14 m

Prospekty
Prospekt CX 350 C