CX470C

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX470C
Maximálna hmotnosť 49300 kg
Typ motora Isuzu AL-6UZ1X
Čistý výkon 270 kW / 362 hp
Maximálny dosah 11,77 m
Maximálna hĺbka výkopu 7,72 m

Prospekty
Prospekt CX 470 C