CX700B

Technická špecifikácia
Špecifikácie CX700B
Maximálna hmotnosť 68900 kg
Typ motora Isuzu AH-6WG1XYSS
Čistý výkon 345 kW / 463 hp
Maximálny dosah 14,60 m
Maximálna hĺbka výkopu 9,85 m

Prospekty
Prospekt CX 700 B